Grupi autorid ants rulli – kirurgia professor купить 😏 - 😏 цены на TriatlonInfo
TriatlonInfo - модная одежда весна-лето 2018 и украшения для женщин

grupi autorid ants rulli – kirurgia professor цены

Диапазон ценGrupi autorid Parimad hobuselood

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt.

345.03 рублей

Где купить

Grupi autorid Parimad koeralood

Kuidas võib üks koer muuta inimese elu, seda arutatakse parimates koeralugudes.

345.03 рублей

Где купить

Grupi autorid Parimad kassilood

Kogumik loomalugusid tuntud autoritelt.

345.03 рублей

Где купить

Grupi autorid Liiklusseadus & liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele

Liiklusseadus koos majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" ja sõidukite tunnusmärgid. Raamat on mõeldud kõigil neile, kellel on vaja ennast liikluse alal harida või täiendada.

191.37 рублей

Где купить

Grupi autorid Закон о прожиточном пособии

Elatisabi seadus vene keeles. Käesoleva seadusega sätestatakse lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 18.06.2011.

466.68 рублей

Где купить

Grupi autorid Закон о родительской компенсации

Vanemahüvitise seadus vene keeles. Seadusega reguleeritakse vanemahüvitise määramise ja maksmise tingimusi ja korda. Seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2011.

621.76 рублей

Где купить

Grupi autorid Закон о государственных пособиях семьям

Riiklike peretoetuste seadus vene keeles. Seadusega tagatakse lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine ning sätestatakse peretoetuste liigid, ulatus, saamise tingimused ja kord. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.01.2012.

744.12 рублей

Где купить

Grupi autorid Parimad loomalood

Elevandid, puumad, hülged, lõvid, ahvid ja teised metsloomad – nad võivad olla sõbrad või vaenlased, nuhtluseks või äärmiseks ohuks, kaitsjaks või isegi elupäästjaks. Sellest kõigest räägivadki raamatusse kogutud vested.

345.03 рублей

Где купить

Grupi autorid Закон о наследовании

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning reguleeritakse ka pärimisregistri tegevus. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.07.2010.

2485.63 рублей

Где купить

Pärimisseadus vene keeles. Pärimine on isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule. Pärandaja on isik, kelle vara tema surma korral teisele isikule üle läheb. Pärand on pärandaja vara. Käesoleva seadusega sätestatakse pärimine seaduse järgi, pärimine testamendi järgi, pärimisleping, sundosa ja pärimise käik ning reguleeritakse ka pärimisregistri tegevus. Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 01.07.2010.

Вам удастся заказать grupi autorid ants rulli – kirurgia professor у одного из наших компаньонов: litres.ru, Aliexpress VIP, audiomania.ru. Есть 3 торговых площадок, со средней ценой продукта порядка 805.22 руб. Согласно отзывам про grupi autorid ants rulli – kirurgia professor можно легко предлагать производителя как надежную и качественную фирму.

© 2019 TriatlonInfo . Действует на основании закона РФ о СМИ | Копирование запрещено